Νέος Πρόεδρος στην ΠΟΕΠΛΣ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

1.12.16

Νέος Πρόεδρος στην ΠΟΕΠΛΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 29.11.2016 συνεκλήθη στα γραφεία της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. προγραμματισμένο Τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο, κατά το οποίο αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η αναδιάρθρωση – αντικατάσταση όλων των θέσεων-αξιωμάτων του Δ.Σ.,  αίτημα που έχει ζητηθεί και από έντεκα (11) μέλη του Δ.Σ. κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία και ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:
Πρόεδρος:  Κυράνης Κωνσταντίνος
 Α’ Αντιπρόεδρος: Τσατσουλής Αθανάσιος
 Β’ Αντιπρόεδρος: Τσιάπλιας Βασίλειος
 Γενικός Γραμματέας: Τσιάνος Παναγιώτης
 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Παπαδημητρίου Βασιλική (Βάσια)
 Οργανωτικός Γραμματέας: Κορίζης Ιωάννης
Αναπληρωτής Οργαν. Γραμματέας: Δανίκας Σωτήριος
 Ταμίας: Κωστάκης Μιχαήλ
Αναπληρωτής Ταμίας: Βορριάς Μιχαήλ
Υπεύθυνος Πρωτ/μιων Ενώσεων: Γαλάνης Χρήστος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Σιαφίκος Άγγελος
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Κυράνης Κωνσταντίνος, Τσατσουλής Αθανάσιος, Τσιάνος Παναγιώτης, Κορίζης Ιωάννης, Παπαδημητρίου Βασιλική (Βάσια), Βορριάς Μιχαήλ, Κωστάκης Μιχαήλ.
Εκπρόσωποι στα Συμβούλια Μεταθέσεων
Τακτικό Μέλος: Τσατσουλής Αθανάσιος
Αναπληρωματικό Μέλος: Κωστάκης Μιχαήλ
Εκπρόσωποι στα Συμβούλια Προσφυγών
Τακτικό Μέλος: Δανίκας Σωτήριος
Αναπληρωματικό Μέλος: Κυράνης Κωνσταντίνος
Εκπρόσωποι στον Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Προσωπικού (Λ.Α.Π.)
Τακτικό Μέλος: Τσιάνος Παναγιώτης
Αναπληρωματικό Μέλος: Σιαφίκος Άγγελος