Αποτελέσματα εκλογών ΕΠΛΣ Κυκλάδων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

29.12.16

Αποτελέσματα εκλογών ΕΠΛΣ Κυκλάδων

       Την Παρασκευή  16 Δεκεμβρίου 2016, στο Λιμενικό Κατάστημα Σύρου, πραγματοποιήθηκαν Αρχαιρεσίες για την εκλογή Οργάνων Διοίκησης της Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, καθώς και αντιπροσώπων για την Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

       Στις εκλογές συμμετείχαν δύο (02) συνδυασμοί με την ονομασία «IΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ»  και «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».

       Συνολικά ψήφισαν 272 μέλη από όλα τα Λιμεναρχεία, πλωτά μέσα και λοιπές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στις Κυκλάδες.

       Ο συνδυασμός που εξελέγη πρώτος είναι ο  «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ» λαμβάνοντας 134 ψήφους, έναντι 130 ψήφων που έλαβε ο συνδυασμός  «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».
        Από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό   «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ», για το Διοικητικό Συμβούλιο, εξελέγησαν με σειρά προτεραιότητας οι:

 1. BAΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου, ψήφοι 94
 2. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη, ψήφοι 93
 3.  ΔΕΤΣΗΣ Ιωάννης του Εμμανουήλ, ψήφοι 83
 4. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Χρήστος του Σπυρίδωνος, ψήφοι 79
      Αναπληρωματικά μέλη του πλειοψηφήσαντα συνδυασμού,  για το Διοικητικό Συμβούλιο, με σειρά προτεραιότητας, εξελέγησαν οι: ΡΟΥΣΣΟΣ Ιωάννης του Ιγνατίου (ψήφοι 74), ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ Γεώργιος του Εμμανουήλ(ψήφοι 74), ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ Νικόλαος του Ανδρέα(ψήφοι 50), ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ Μάριος του Κυριάκου(ψήφοι 31), ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κωνσταντίνος του Χρήστου(ψήφοι 16).
     
  Για αντιπρόσωποι στη Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ), εξελέγησαν με σειρά προτεραιότητας οι:

 1. BAΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου, ψήφοι 94
 2. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη, ψήφοι 93
 3.  ΔΕΤΣΗΣ Ιωάννης του Εμμανουήλ, ψήφοι 88
 4. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Χρήστος του Σπυρίδωνος, ψήφοι 78
 5. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ Γεώργιος του Εμμανουήλ, ψήφοι 77

       Από τον μειοψηφήσαντα συνδυασμό  «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», για το Διοικητικό Συμβούλιο, εξελέγησαν με σειρά προτεραιότητας οι:
 1. ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Αθανάσιος του Γεωργίου, ψήφοι 98
 2. ΖΥΓΟΥΡΗΣ Νικόλαος του Θεοδώρου, ψήφοι 66
 3. ΣΕΦΕΡΗΣ Παναγιώτης του Νικολάου, ψήφοι 41
        Για αντιπρόσωποι στη Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ), εξελέγησαν με σειρά προτεραιότητας οι:

 1. ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Αθανάσιος του Γεωργίου, ψήφοι 95
 2. ΖΥΓΟΥΡΗΣ Νικόλαος του Θεοδώρου, ψήφοι 60
 3. ΛΕΤΣΑΣ Κωνσταντίνος του Φωτίου, ψήφοι 41
 4. ΣΕΦΕΡΗΣ Παναγιώτης του Νικολάου, ψήφοι 40

        Μετά από την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών και συγκεκριμένα την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016, κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος μέλους BAΜΒΑΚΟΥΣΗ Ιωάννη, πραγματοποιήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησης αυτού σε σώμα, από τα εκλεγέντα μέλη και αποφασίσθηκε το εξής σχήμα και κατανομή θέσεων:

 1. BAΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου, Υπολιμενάρχης Σύρου,  ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
 2. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Λιμεναρχείο Νάξου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.
 3.  ΔΕΤΣΗΣ Ιωάννης του Εμμανουήλ, Λιμεναρχείο Νάξου, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.
 4. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Χρήστος του Σπυρίδωνος, Λιμεναρχείο Τήνου,  ΤΑΜΙΑΣ.
 5. ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Αθανάσιος του Γεωργίου, Λιμεναρχείο Νάξου, ΜΕΛΟΣ.
 6. ΖΥΓΟΥΡΗΣ Νικόλαος του Θεοδώρου, Λιμεναρχείο Μυκόνου, ΜΕΛΟΣ.
 7. ΣΕΦΕΡΗΣ Παναγιώτης του Νικολάου, Λιμεναρχείο Τήνου, ΜΕΛΟΣ.