Νέο Δ.Σ. στην ΕΠΛΣΑΠ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

10.12.16

Νέο Δ.Σ. στην ΕΠΛΣΑΠ

Μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντα συμβούλου Τσατσουλή Αθανάσιου, προς το 13μελές νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο έτσι όπως αυτό προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 15-16/11/2016 και σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό αρχαιρεσιών που υποβλήθηκε στο Πρωτοδικείο Πειραιά, συνεκλήθη χθες 7/12/16 και ώρα 11:00, στα γραφεία της Ένωσης, Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να πραγματοποιηθεί συγκρότηση σε σώμα, σύμφωνα με όσα ορίζει το αρθρ. 10 του καταστατικού.
   
Μετά από μυστική ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΛΣΑΠ, εξέλεξε ως κατωτέρω:
Πρόεδρος:
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ
Αθανάσιος
Α’ Αντιπρόεδρος:
ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ
Γεώργιος
Β’ Αντιπρόεδρος
ΜΠΙΚΑΣ
Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας:
ΤΣΙΑΝΟΣ
Παναγιώτης
Αναπλ. Γεν. Γραμ.:
ΣΤΑΓΩΝΗΣ
Σταύρος
Ταμίας:
ΒΟΡΡΙΑΣ
Μιχαήλ
Οργανωτικός Γραμ.:
ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗ
Ελένη
Μέλος:
ΔΡΙΒΑΚΟΣ
Γεώργιος
Μέλος:
ΜΠΕΗ
Χαριτίνη
Μέλος:
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ
Γεώργιος
Μέλος:
ΚΟΥΖΗΣ
Βασίλειος
Μέλος:
ΖΕΝΤΕΦΗΣ
Ανάργυρος
Μέλος:
ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ
Δημήτριος