ΠΕΑΛΣ : Συγκρότηση του Συμβουλίου Εξέτασης Προσφυγών κατά Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

27.4.19

ΠΕΑΛΣ : Συγκρότηση του Συμβουλίου Εξέτασης Προσφυγών κατά Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων

ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΔΟΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πειραιάς, 24-04-2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2411.1/30322/19 & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη: α) Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 33/09 (50 Α΄) «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού ΛΣ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Το Ν. 4504/17 (Α΄ 184). γ) Το Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/58/19/10-04-2019 έγγραφο Π.Ε.Α.Λ.Σ. δ) Το Αριθμ. Πρωτ.: 45/05-04-2019 έγγραφο Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την συγκρότηση του συμβουλίου εξέτασης προσφυγών, το οποίο θα αποτελείται από τους παρακάτω: α) τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο, μετά ψήφου, β) τον Β΄ Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος, μετά ψήφου, γ) τον Υποναύαρχο Λ.Σ. ΒΑΡΕΛΑ Αναστάσιο (ΑΜ 830 – Δ.Κ. Δ'), ως μέλος, μετά ψήφου, με αναπληρωτή του τον Υποναύαρχο Λ.Σ. ΠΟΥΛΗ Κωνσταντίνο (ΑΜ 818 – Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Γ.Ε.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.), δ) τον Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟ Γεώργιο (ΑΜ 871 – Δ.Κ. Α'), ως μέλος, μετά ψήφου, με αναπληρωτή του τον Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ. ΙΣΑΚΟΓΛΟΥ Νικόλαο (ΑΜ 863 – 1η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ε) τον Πλοίαρχο Λ.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ Σπυρίδωνα (ΑΜ 911 – ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.), ως εισηγητή και μέλος, μετά ψήφου, με αναπληρωτή του τον Πλοίαρχο Λ.Σ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ Ιωάννη (ΑΜ 903 – Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.), στ) τον Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ιωάννη (ΑΜ 2968 - Λ/Χ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ), εκπρόσωπο της Π.Ε.Α.Λ.Σ., ως μέλος, μετά ψήφου, με αναπληρωτή του τον Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. ΜΑΚΡΗ Γεώργιο (ΑΜ 1032 – Κ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ζ) τον Πλωτάρχη Λ.Σ. ΔΑΝΙΚΑ Σωτήριο (ΑΜ 2773 - Λ/Χ ΑΙΔΗΨΟΥ), εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., ως μέλος, μετά ψήφου με αναπληρωτή του τον Αρχικελευστή Λ.Σ. ΚΑΜΒΥΣΗ Σαράντο (ΑΜ 6022 - Κ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ).

2. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί ο Εισηγητής του αρμόδιου τμήματος της Δ.Π., άνευ ψήφου. 3. Το συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο για την εξέταση αιτήσεων ακύρωσης, τροποποίησης, αναστολής των τοποθετήσεων και μεταθέσεων που αποφασίζονται σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 33/09 (50 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Κάθε προηγούμενη σχετική με το θέμα απόφαση καταργείται. 5. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.
Ο Υπουργός
Φώτης Κουβέλης