ΠΕΑΛΣ: Η διοικητική μέριμνα για το προσωπικό Λ.Σ. κατέχει ρόλο δευτερεύουσας σημασίας για την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

27.6.19

ΠΕΑΛΣ: Η διοικητική μέριμνα για το προσωπικό Λ.Σ. κατέχει ρόλο δευτερεύουσας σημασίας για την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία

Σε συνέχεια των Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/Α/91/11-06-2019, Φ.200/Ε/90/06-06-2019, Φ.200/Ε/87/03-06-2019 Φ.100/Α/76/20-05-2019 ανακοινώσεων και επιστολών μας με την οποίες η ΠΕΑΛΣ εξέφρασε αφενός την δυσαρέσκειά της για την έλλειψη επαρκούς διοικητικής μέριμνας για τα στελέχη Λ.Σ. (οικίες φιλοξενίας, παιδικές κατασκηνώσεις, παιδικοί σταθμοί) και αφετέρου αιτηθήκαμε την παροχή στοιχείων επί της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και των πρωτοβουλιών των αρμόδιων υπηρεσιών προς βελτίωση αυτής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των στελεχών Λ.Σ., σας παραθέτουμε το Αριθμ. Πρωτ.: 2416.2/48042/26-06-2019 έγγραφο του ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ προς ενημέρωσή σας.

Μετά την παροχή των ως άνω στοιχείων, επιβεβαιώνεται η αρχική της πεποίθηση ότι η διοικητική μέριμνα για το προσωπικό Λ.Σ. κατέχει ρόλο δευτερεύουσας σημασίας, αποτελώντας ένα ακανθώδες ζήτημα, που δεν θέλουν να έρχεται στο προσκήνιο των συζητήσεων, για το οποίο δεν υπάρχει καμία ουσιώδης πρωτοβουλία βελτίωσης.

Επιπρόσθετα, εκφράζουμε την διαφωνία μας με την επεξεργασία και αξιολόγηση σχετικής εγκυκλίου περί καθολικής και ομοιόμορφης εφαρμογής της στέγασης του στρατιωτικού προσωπικού και την συσχέτιση του με το πολιτικό προσωπικό των ΑΕΝ.
Σε ότι δε αφορά την ρύθμιση του θέματος των κατοικιών των σχολών των ΑΕΝ, ανάλογες με τις υφιστάμενες στις ΑΕΝ Ηπείρου και Μακεδονίας, αφενός είμαστε πεπεισμένοι ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάλογη, οριζόντια ρύθμιση και αφετέρου διαφωνούμε.

Αναφορικά με την διαμονή στελεχών Λ.Σ. εντός του κτιρίου στέγασης της εκάστοτε Λιμενικής Αρχής, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη την επανεξέταση των περιοχών που είναι δύσκολη η εξεύρεση κατοικίας λόγω υψηλής τουριστικής κίνησης, περιορισμένα προς ενοικίαση ακίνητα, υψηλό κόστος ενοικίασης κλπ.

Παράλληλα επιμένουμε στην γενικότερη διευθέτηση του εν λόγω ζητήματος σε όλες τις Λιμενικές Αρχές και για τα στελέχη όλων των βαθμίδων, για το οποία δυστυχώς δεν διαπιστώνουμε σχετικές πρωτοβουλίες.

Σε ότι αφορά την ίδρυση παιδικών σταθμών και την φιλοξενία των τέκνων των στελεχών σε παιδικές κατασκηνώσεις και την ίδρυση λεσχών ΛΣ η κατάσταση παραμένει τραγική και οι πρωτοβουλίες προς διευθέτηση των ζητημάτων ανύπαρκτες.

Τέλος, τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι η διοικητική μέριμνα του προσωπικού στο παραπάνω πλαίσιο αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη των Πολιτικών και Στρατιωτικών Ηγεσιών και γενικότερα του Κράτους και για την ΠΕΑΛΣ αποτελούσε και αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα.

                            Για το Δ.Σ.
      Ο Πρόεδρος                Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ      Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ