ΕΠΛΣ Λιμενοφυλάκων ΚΔ Ελλάδος Έκφραση Συγχαρητηρίων προς τα στελέχη του ΠΛΣ 1030/ Λ/Χ ΙΤΕΑΣ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

28.7.19

ΕΠΛΣ Λιμενοφυλάκων ΚΔ Ελλάδος Έκφραση Συγχαρητηρίων προς τα στελέχη του ΠΛΣ 1030/ Λ/Χ ΙΤΕΑΣ