Κ.Λ.Βόλου: Με επιτυχία άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

14.7.19

Κ.Λ.Βόλου: Με επιτυχία άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών

ο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου σήμερα Τρίτη 02/07/2019 διοργάνωσε άσκηση καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών έμπροσθεν εγκαταστάσεων ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. (Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίων Α.Ε.) και ΑΓΕΤ – Ηρακλής (Εργοστάσιο Βόλου) στην περιοχή Αγριάς Βόλου. Η άσκηση είχε ώρα έναρξης την 08:30 με πέρας την 13:00 και περιελάμβανε τα εξής μέρη:
Α) Θεωρητικό μέρος (08:30 – 10:30) σε αίθουσα των εγκαταστάσεων ΑΓΕΤ Ηρακλής και
Β) Πρακτικό μέρος (11:00 – 13:00) διενέργεια άσκησης καταπολέμησης ρύπανσης στο θαλάσσιο χώρο έμπροσθεν εγκαταστάσεων ΑΓΕΤ Ηρακλής – ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.   


Σενάριο – περιοχή άσκησης .
Την Τρίτη 02/07/2019 περί ώρα 10:30 κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης πετρελαίου από Δεξαμενόπλοιο στις εγκαταστάσεις ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. (Αγριά Βόλου), λόγω μη ορθής εφαρμογής του συνδέσμου παράδοσης του Δ/Ξ παρατηρείται διαρροή περίπου 6 mπετρελαίου (Marine Gas Oil) στη θάλασσα. Μικρό τμήμα της κηλίδας λόγω των επικρατουσών καιρικών συνθηκών κατευθύνεται προς τις εγκαταστάσεις τις ΑΓΕΤ Ηρακλής ενώ το μεγαλύτερο τμήμα αυτής βρίσκεται εντός της θαλάσσιας περιοχής της εγκατάστασης ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.  


Σκοπός της άσκησης
Η από κοινού εκπαίδευση των εμπλεκόμενων μερών (Κ.Λ. Βόλου – ΑΓΕΤ Ηρακλής – ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. – NORTH AEGEANSLOPS EMAE  - Εθελοντικές ομάδες Ν. Μαγνησίας) για την απόκτηση εμπειρίας και τη συνεργασία στην αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών. 


Στην άσκηση συμμετείχαν ενεργά :
·         ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
·         ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.
·         ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ.
·         NORTH AEGEAN SLOPS ΕΜΑΕ
·         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΕΟΔ).
·         ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ – ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΕΔΟΠΑ) .


Την άσκηση παρακολούθησαν :
·         Στελέχη Βάσης Καυσίμων Μικροθηβών ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Αξιολόγηση – Συμπεράσματα :
Η Άσκηση αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για :
α) την αναβάθμιση της ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας του προσωπικού των εγκαταστάσεων.
β) την αναβάθμιση της Υπηρεσιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας του προσωπικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου.
γ) την βελτίωση της γνώσης και της εμπειρίας όλων των εμπλεκόμενων μερών μέσα από ασκήσεις που προσομοιάζουν με πραγματικά περιστατικά .
δ) την βελτίωση του βαθμού συνεργασίας μεταξύ της Λιμενικής Αρχής με τους εμπλεκόμενους φορείς .
ε)  τον εντοπισμό αδυναμιών και ελλείψεων και εν συνεχεία τη λήψη κατάλληλων μέτρων προς εξάλειψη αυτών.

Επισημαίνεται επίσης ότι η ανταπόκριση των συμμετεχόντων ήταν θετική και επεδείχθη ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επαγγελματισμός .