Ενημέρωση του προέδρου της ΠΕΑΛΣ, Σπ.Πασσάκου για την συνάντηση με τον υπουργό Ναυτιλίας, Ι. Πλακιωτάκη - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

22.7.19

Ενημέρωση του προέδρου της ΠΕΑΛΣ, Σπ.Πασσάκου για την συνάντηση με τον υπουργό Ναυτιλίας, Ι. Πλακιωτάκη

Σας ενημερώνω ότι στην συνάντησή μας με τον κ. ΥΝΑΝΠ Πλακιωτακη Ι. Μεταξύ άλλων συζητήσαμε -Τοποθετηθήκαμε αναλυτικά και ο Υπουργός έδειξε το πράσινο φως προκειμένου άμεσα ξεκινήσει η διαβούλευση , περί :
1.Της τροποποίησης ή κατάργησης της πρόσθετης αρμοδιότητας  μας ως Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναφορικά με τον αιγιαλό και παραλία .
2. Αύξηση των οργανικών μας θέσεων και Προσλήψεις στο ΛΣ παράλληλα με τις Πανελλήνιες  ώστε το συντομότερο  να αγγίξουμε το ταβάνι της σημερινής οργανικής δύναμης του ΛΣ  , με Αυξημένο τον αριθμό εισαγωγής ιδιωτών από ΑΕΝ και του αριθμού σε Αξιωματικούς .
3.Της επανεξέτασης όλου του νέου νομοθετικού πλαισίου που αφορά την Επιθεώρηση εμπορικών πλοίων 
4. Της επανεξέτασης του νέου νομοθετικού πλαισίου που αφορά στις μεταθέσεις ,κρίσεις ,πειθαρχικό.
5.Της επανεξέτασης του περί ιεραρχίας και προαγωγών
6.Μνημόνιο  συνεργασίας αναφορικά με τις λέσχες των Ε.Δ και φιλοξενίας σε οικίες και κατασκηνώσεις .
7.Της υπαγωγής των  υπηρετούντων στα πλωτά ΛΣ στις ειδικές διατάξεις των ΚΕΑ-ΥΕΜ....
8.Της επανεξέτασης του πλαισίου συγχώνευσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών υποθέσεων και την άμεση στελέχωσή της 
9.Της τοποθέτησης Αξιωματικού ΣΝΔ Αρχιπλοιάρχου ή Πλοιάρχου ως Διοικητή στη ΣΝΔ και Πλοιάρχου ή Αντιπλοιάρχου ΣΝΔ  στη σχολή ΛΦ 
10. Της Ρύθμισης του ζητήματος που αφορά τους ασφαλισμένους ΑΞ  στο ΤΣΜΕΔΕ 
11. Της τροποποίησής της διάταξης περί τοποθετήσεων στο εξωτερικό 
12. Της λειτουργίας του Ιατρείου στο Υπουργείο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές μας ανάγκες .

Αναδημοσίευση από Facebook Προέδρου ΠΕΑΛΣ κ. Πασσάκου