Ενημέρωση αναφορικά με το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

4.12.19

Ενημέρωση αναφορικά με το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σε συνέχεια της συνάντησής μας με τη Γενική Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής κα Χριστιάνα Καλογήρου ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4551/2018) «Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4606/2019), έχουν προστεθεί ως δικαιούχοι του μέτρου και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που υπηρετούν σε νησί.
Συγκεκριμένα στο άρθρ. 14, παρ. 2 του ν.4606/2019 αναφέρεται:
  1. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρ. 3 του ν. 4551/2018 προστίθενται υποπεριπτώσεις ηη’ και θθ’ ως εξής: «… θθ) το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νησί.».
Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, με έγγραφό της, ενημέρωσε τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον  Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με την αποστολή των   στοιχείων των δικαιούχων στη διεύθυνση-λίστα παραληπτών με την υποχρέωση να γίνεται ενημέρωση  κάθε φορά που προκύπτουν αλλαγές.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι μετά από αίτημά μας θα εξεταστεί η δυνατότητα αλλαγής της ισχύουσας νομοθεσίας, προκειμένου να προβλέπεται η εφαρμογή του  Μεταφορικού Ισοδύναμου στο σύνολο των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.