Ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για απεμπλοκή των στελεχών Λ.Σ. από τον Σ.Π.Κ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

30.1.20

Ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για απεμπλοκή των στελεχών Λ.Σ. από τον Σ.Π.Κ.

Διαβάστε την επιστολή της ΕΠΛΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ απο τα limenikanea.gr 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,    
Ως πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο απευθυνόμαστε σε εσάς, στα πλαίσια του προγράμματος δράσης που έχει ψηφιστεί στο συνέδριο της ομοσπονδίας μας και με αφορμή την πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγματος, προκειμένου να σας θέσουμε το εν θέματι χρονίζον αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος του Λιμενικού Σώματος.
Το Λιμενικό είναι Σώμα στρατιωτικά συντεταγμένο κατά την οργάνωση και ιεραρχία ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την αποστολή του, ανήκει στα σώματα ασφαλείας. Τα λοιπά σώματα ασφαλείας, ήτοι η Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα, έχουν πάψει να υπάγονται νομικά στην δικαιοδοσία των Στρατοδικείων και στις προβλέψεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα ήδη από το έτος 1984.
Το αίτημα για απεμπλοκή των στελεχών του Λ.Σ. από τα ναυτοδικεία και την υπαγωγή τους στα τακτικά δικαστήρια είναι πλέον ώριμο, δίκαιο και εύλογο αφού η αποστολή μας σε καμία περίπτωση δεν είναι στρατιωτική. Αντίθετα, ασκούμε αστυνομικά καθήκοντα αντιμετωπίζοντας το έγκλημα, παρέχουμε ναυτική ασφάλεια και αντιμετωπίζουμε περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης. Οι αρμοδιότητες αυτές και ο ΣΠΚ δεν συνάδουν, με συνέπεια σε οποιοδήποτε συμβάν η ποινική μας ευθύνη να επιβαρύνεται και να περιπλέκεται.
 Άποψή μας είναι ότι τα στρατιωτικά δικαστήρια είναι αναχρονιστικά καθώς πρωτεύων σκοπός της ίδρυσής τους ήταν η διατήρηση της πειθαρχίας και δευτερευόντος η απονοµή της δικαιοσύνης. Το γεγονός ότι οι δικαστές της στρατιωτικής δικαιοσύνης διατηρούν διττή ιδιότητα, δηλαδή και αυτή του δικαστή και αυτή του στρατιωτικού δεν μπορεί να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις της αμεροληψίας και της αδέκαστης κρίσης καθώς, πέραν από την δικαστική τους ιδιότητα πάντα θα διαπνέονται από τα συναισθηματικά και ψυχολογικά συμπλέγματα της ιδιότητας του στρατιωτικού.
Άλλο σοβαρό πρόβλημα που εντοπίζεται στα στρατοδικεία/ναυτοδικεία είναι η μικτή συγκρότηση τους, καθώς εκτός των στρατιωτικών δικαστών συμμετέχουν και κοινοί αξιωματικοί ως στρατοδίκες/ναυτοδίκες με πλήρη δικαστικά καθήκοντα και ίσο δικαίωµα ψήφου µε τους δικαστικούς λειτουργούς. Η συμμετοχή των ανωτέρω δεν εγγυάται την προστασία των κατηγορουμένων από τις πιθανές αυθαίρετες επεµβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας. Οι στρατοδίκες/ναυτοδίκες πολλές φορές κρίνουν υπό το πρίσµα της επαγγελµατικής τους αντίληψής, στηριζόμενοι στην αρχή της υποταγής στην ιεραρχία.
Πρότασή μας είναι η λειτουργία των στρατιωτικών δικαστηρίων τουλάχιστον εν καιρώ ειρήνης να αναστέλλεται, καθώς η σύγχρονη ποινική δικαιοσύνη δεν έχει ανάγκη ειδικών δικαστηρίων οποιασδήποτε µορφής.
Η αναθεώρηση του άρθρου 96 παρ. 5 του Συντάγματος, εξομοίωσε τους Στρατιωτικούς Δικαστές με τους τακτικούς και υπάρχει πλέον η δυνατότητα της ενσωμάτωσής τους στην τακτική δικαιοσύνη. Η πρόταση αυτή είναι σύμφωνη με την σύγχρονη τάση της υπαγωγής της στρατιωτικής δικαιοσύνης στην κοινή ποινική δικαιοσύνη. Επιπρόσθετα, η ενσωμάτωση αυτή θα ενισχύσει το δικαστικό σώμα καθώς το σώμα των Στρατιωτικών Δικαστών αποτελείται από περίπου εκατό έμπειρους και καταρτισμένους λειτουργούς, οι οποίοι θα καλύψουν αρκετά από τα κενά που υπάρχουν στα τακτικά δικαστήρια βοηθώντας στην αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης.
Σας ζητάμε, στα πλαίσια της προσπάθειάς σας για βελτίωση του ποινικού συστήματος της χώρας μας, να εξετάσετε τα ανωτέρω και να τα λάβετε υπόψη σας κατά την σύνταξη του ειδικού νόμου με τον οποίο προβλέπεται ότι θα ρυθμιστεί η εφαρμογή της εν λόγω αναθεωρημένης συνταγματικής διάταξης.
    
Για το Δ.Σ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ Σπυρίδων                            ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ Γεράσιμος