Νέα σύγκληση εκτάκτου συμβουλίου τοποθετήσεων-μεταθέσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

29.1.20

Νέα σύγκληση εκτάκτου συμβουλίου τοποθετήσεων-μεταθέσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πρόσκληση μελών συμβουλίου:
ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» ///

ΣΧΕΤ.:  Α) ΤΑ ΑΡΘ. 5,10,11 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ Π.Δ. 33/09 (Α' 50) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ///           
 Β) Ο Ν. 4504/17 (Α' 184) ///          
  Γ)  Η ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2411.1/3794/20-0  1  -2020 ΑΠΟΦΑΣΗ κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. ///

ΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΙΤΕ ΤΗΝ 30-01-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:30 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ κ. Δ.Π. (Γρ. 222) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΩ (Α) ΚΑΙ (Β) ΣΧΕΤΙΚΑ /// ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ Ή (ΔΙΑΖ) ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΑΣ /// Β΄ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ //